top of page

LUOVASIELU SHOP

VÄRIEN VOIMA & TUNTEILLA TAIDETTA INTUITIIVISET MAALAUSTUOKIOT

VÄRIEN VOIMA & TUNTEILLA TAIDETTA - Luova matka erilaisten tunteiden kohtaamiseen ja käsittelyyn intuitiivisen maalaamisen avulla

Omakohtaisen kokemukseni kautta tiedän millä tavoin elämä voi muuttua, kun antaa itselleen mahdollisuuden saada yhteys omaan sisäiseen maailmaan ja intuitioon. Kun löytää siihen sopivan kanavan ja alkaa avautumaan omille tunteille, kohtaamaan vaikeatkin tunteet ja käsittelemään niitä tavalla, jossa sanoja ei välttämättä tarvita, vaikka sanoittaminen tuleekin yhtäkkiä kuin luonnostaan, kun tunteet on maalattu näkyväksi. Niitä ei ole tarpeen enää piilotella ja jokaista tunnetta voikin tarkastella hyväksyvästä näkökulmasta.

Intuition ohjauksessa maalaaminen on samaan aikaan täynnä väreilevää energiaa, joka kulkeutuu värien kautta maalauspohjaan ja samalla se on kehosta ja alitajunnasta tunteiden vapauttamista. Kokemus on samaan aikaan henkinen ja fyysinen. Maalatessa voi antaa vaan värien liikkua, miettimättä sitä mikä on lopputulos. Taulusta voi alkaa näkymään mitä erilaisimpia asioita, jotka hämmästyttävät, mutta kuitenkin tuntuvat tutuilta.

Jokainen järjestämäni Värien voima & tunteilla taidetta intuitiivinen maalaustuokio pitää sisällään tietyn tunneteeman. Tuokio aloitetaan ohjatulla intuitiivisella alkumeditaatiolla, jonka aikana avataan yhteyttä omaan itseen ja niihin tunteisiin, joita on tarkoitus käsitellä. Meditaatio rentouttaa ja auttaa maalausprosessin eri vaiheissa ilmaisemaan ja tuomaan tunteita näkyväksi intuitiota kuunnellen, värien ja liikkeen kautta.

Järjestän intuitiivisia maalaustuokioita taidehuoneellani Lahdessa. Yhteen tuokioon pääsee mukaan enintään neljä osallistujaa ja se myös luo luottamuksen tilan ja mahdollisuuden kohdata muita samojen tunteiden äärellä olevia.

Nähdäänkö maalaustuokiossa?

Valoisin terveisin Anniina, LuovaSielu

bottom of page